بندر-عباس-در-جمع-مسولان-سیاسی-شهرستانهای استان هرمزگان سال 77-76-
بندر عباس پادگان جاده بندر عباس حاجی اباد سخنرانی سال 80
ساری جمع فرماندهان بسیج دانشجویی شهرستانها و دانشگاه های استان مازندران سال82
سپاه رودسر فرماندهی سپاه سال 84
سپاه رودسر اعزام راهیان نور به جنوب کشور سال 85
ستاد منطقه سه سپاه شمال کشور-نفر سمت چپ آقای نوکنده از بندرگز، سال 61-60
همدان مانور سپاه استان سردار سهادتی فرمانده وقت سپاه منطقه
همدان مسجد جامع سخنرانی در نماز جمعه سال 81
ستاد منطقه مازندران ساری مهمانان همدانی و مسئولان مازندرانی سال 83
قشم اردوی رزمی فرهنگی سال 79
سخنرانی درجمع خانواده پاسداران بندر عباس سال 78
مشهد مقدس - جمع مسئولان و دانشجویان طرح ولایت دانشجویی مازندران 84-83
چالوس - اردوی کوهنوردی مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران سال 83