نماز جماعت به

گالری عکس دفاع مقدس

مجموعه عکسهای دفاع مقدس

دانشگاه تهران - سال 70-69 (Copy)

گالری عکس دوران دانشجویی

مجموعه عکسهای دوران دانشجویی

روسر - سپاه سخنرانی سال 86 (Copy)

گالری عکس دوران مسئولیت در سپاه پاسداران

مجموعه عکسهای دوران سپاه پاسداران

استانه اشرفیه-سخنرانی در مسجد شهرستان- سال86 (Copy) (Copy)

گالری عکس دوران مسئولیت در فرمانداری آستانه اشرفیه

مجموعه عکسهای دوران مسئولیت فرمانداری آستانه اشرفیه