بسمه تعالی

خلاصه ای از داستان زندگانی محمدعلی رمضانی دستک.           

محمد علی رمضانی دستک فرزند محمدحسین هستم که در سوم اردیبهشت سال 1342 در دستک، از روستاهای بندرکیاشهر که یکی از دو بخش شهرستان آستانه اشرفیه می باشد بدنیا آمدم. دوران شیرین نونهالی وکودکی را در همان روستای زیبا که در مسیر جاده ساحلی سراسری بندرانزلی به لنگرود و در 18 کیلومتری بندرکیاشهر قرار دارد، طی عمر وگذران نمودم. از اول ابتدایی تا پنجم آن را در مدرسه روستای دستک که البته تاریخ ایجاد و تأسیس مدرسه دقیقاً در همان سال تولدم بوده است، طی کردم. در سالهای تحصیل ابتدایی، در هر سال یکی از نفرات یکم تا سوم بودم و رقبای جدی و البته رفقای خوبی مثل آقا غلام کشاورز که همسایه ما بود نیز در این مسابقه علمی هر ساله نقش بسزایی داشتند.

45

سوابق حرفه ای